Středisko výchovné péče Dobřichovice

Internátní oddělení

Internátní oddělení zajišťuje klientům osmitýdenní dobrovolné preventivně výchovné pobyty.
V rámci programu se děti účastní.

Cena pobytu

Pobyt v SVP je placenou službou, částka za klienta se skládá z nákladů na pobyt (200,- Kč za měsíc), stravného (dle věku klienta od 2.400 do 3.000 Kč za měsíc) a částky na kapesné klienta dle úvahy rodičů (max. 300 Kč na měsíc). Doba pobytu je obvykle 8 týdnů.

Preventivně výchovný program nařízený soudem

Realizujeme rovněž internátní pobyt nařízený soudem, a to na základě rozsudku nebo usnesení o předběžném opatření. V těchto případech o délce pobytu rozhoduje soud.

Charakter pobytu

Klienti jsou zařazeni do maximálně 8 členné skupiny. V průběhu pobytu klienti nepřerušují povinnou školní docházku. Výuka probíhá ve škole, která je součástí střediska a to podle individuálního výukového plánu.

Pobyt na internátním oddělení klade důraz na denní režim a spolupráci ve skupině. Týdenní strukturovaný program je založen na různých typech činností. Zastoupeny jsou činnosti:

a) vzdělávací a reedukační

b) preventivně výchovné, výchovné a sociálně rehabilitační

c) volnočasové a sportovní

d) krátkodobé výjezdové programy

V průběhu pobytu klient absolvuje nejméně dva víkendové pobyty v domácím prostředí. Aktivní spolupráce rodičů, či osob zodpovědných za výchovu je důležitou součástí samotného pobytu a výrazně zvyšuje jeho celkový efekt . Každý měsíc pořádáme pro rodiče a děti tzv. „rodinné neděle“.

Po ukončení pobytu nabízíme klientům péči následnou, která probíhá ambulantní formou.

Termíny rodinných nedělí pro školní rok 2017/2018 jsou následující: